Mundo de Cores

Home / Proxectos educativos / Mundo de Cores

Proxecto de sensibilización preventiva para unha xestión eficaz da diversidade na educación, dende unha perspectiva intercultural e de xénero.

Fase I. 2015-2018.

Creanse ferramentas e desenvolvense actividades destinadas a EDUCACIÓN INFANTIL (de 3 a 6 anos)

Fase II. Ano 2019

Creanse ferramentas e desenvolvense actividades destinadas ao primeiro ciclo de EDUCACIÓN PRIMARIA (de 6 a 9 anos)

Fase III. 2020

Creanse ferramentas e desenvolvense actividades destinadas ao segundo ciclo de EDUCACIÓN PRIMARIA (de 9 a 12 anos)

A base pedagóxica sobre a que traballa Mundo de Cores céntrase na triple discriminación á que se enfrenta unha NENA AFRODESCENDENTE da Coruña: negra, muller, e de familia con orixe migrante.

Dende Viraventos recoñecemos os estereotipos raciais e os estereotipos de xénero como problemas cruzados (interseccionalidade).  As nenas negras non só ven afectadas polos estereotipos de xénero, senón tamén polos estereotipos raciais, dunha maneira que as estigmatiza seriamente.

MATERIAL ELABORADO

Conto infantil ilustrado

MUNDO DE CORES

Idade recomendada de 3 a 6 anos

Fichas, xogos, e recursos pedagóxicos.

Conto infantil ilustrado PODEREI

Idade recomendada 6 a 9 anos

Guía de lectura

Material de concienciación para centros educativos

Curtametraxe PODEREI

Guía de visionado

 

 

 

Contacontos

 

 

 

 

Mundo de cores foi financiado por