CONTA +

Proxecto de educomunicación para a mocidade

CONTA +

É un proxecto de comunicación social, creado por Viraventos, que busca dar resposta ás necesidades da mocidade galega, xerando contidos de interese para eles/as, que lles permitan participar en retos de carácter global como a igualdade de xénero, a educación intercultural ou a transición ecolóxica.

CONTA + é unha radio comunitaria dixital que trasmite unha señal on line, dando cabida a diversas temáticas sociais, á reflexión e ó debate así como á información de actualidade, có acento na mocidade como fonte e receptora das mensaxes.

Espazo de creación expresiva d@s mozos e mozas

            RADIO DIXITAL COMUNITARIA

Temáticas:                                                 Programación:

Diversidade e convivencia
Igualdade e Feminismo                               Entrevistas
Xóvenes referentes                                       Reportaxes
Participación social                                      Cuñas Informativas
Saúde afectivo-sexual
Tempo Libre

          RADIO ESCOLAR

Temáticas:                                               Programación:

Diversidade e convivencia                           Entrevistas

Igualdade e Feminismo                                Reportaxes

Bullying                                                            Debates

Persoaxes históricos inspiradores           Cuñas informativas 

Xóvenes referentes                                      

Violencia de xénero                                     

Pre-producción

Producción

Post-producción

RADIO DIXITAL EN DIRECTO.

PODCAST.