CONTA +

Proxecto de educomunicación para a mocidade

CONTA +

É un proxecto de comunicación social, creado por Viraventos, que busca dar resposta ás necesidades da mocidade galega, xerando contidos de interese para eles/as, que lles permitan participar en retos de carácter global como a igualdade de xénero, a educación intercultural ou a transición ecolóxica.

CONTA + é unha radio comunitaria dixital que trasmite unha señal on line, dando cabida a diversas temáticas sociais, á reflexión e ó debate así como á información de actualidade, có acento na mocidade como fonte e receptora das mensaxes.

Espazo de creación expresiva d@s mozos e mozas

           RADIO DIXITAL COMUNITARIA

Diversidade e convivencia

                         Igualdade e feminismo                         

Xóvenes referentes

Participación social

Saúde afectivo-sexual

Tempo Libre

 Entrevistas –  Reportaxes- Cuñas Informativas

 

     RADIO ESCOLAR      

                          Diversidade e convivencia                 

                           Igualdade e Feminismo                     

                                             Bullying                                         

               Persoaxes históricos inspiradores            

         Xóvenes referentes   

                                        Violencia de xénero                                   

Entrevistas – Reportaxes –Cuñas informativas –Debates

Pre-producción

Producción

Post-producción

RADIO DIXITAL EN DIRECTO.

PODCAST.

CONTA +

Proxecto financiado a través da convocatoria de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF.